Canisterapie

Canisterapie Žďár nad Sázavou

Vždy jsem chtěla s naší Gadgetkou (fenka australské ovčáka) dělat něco "co má smysl", zalíbila se mi záchranařina, ale vzhledem k časové náročnosti a tomu, že se poblíž našeho bydliště pravidelně necvičí jsem zabrouzdala na internetu a našla skupinu Cantes Polička (www.cantes.cz).  Zkontaktovala jsem vedoucího, vše domluvila, zaplatila členství a 12.-13.5.2012 jsme s Gadgetkou odjely na školení do obce Borová u Poličky. Na konci školení se skládala zkouška canisterapeutického psa, kterou Gadgetka úspěšně absolvovala, získala certifikát a průkazku canisterapeutického psa.

 

Od té doby pravidělně navštěvujeme Domov pro seniory ve Žďáře nad Sázavou a Domov se speciálním režimem - Senior penzion Žďár nad Sázavou, spolupracujeme s organizací Kopretina, Klub v 9, mateřskými školami, atd.

K dnešnímu dni je náš canisterapeutický tým složen ze 4 holčiček, výše zmíněná australská ovčačka Gadget, afgánský chrt Arthur, fenka jorkšírského teriéra Limetka, její dcera Mánička a fenka shih-tzu Ollie.

     

Pokud máte o canisterapii od našich pejsků zájem, neváhejte nás kontaktovat! Rádi přijdeme jak k opuštěné babičce, tak i dětem, které se pejsků bojí. Naše holky pomůžou všem potřebným heart

Canisterapie

Canisterapií se rozumí pozitivní až léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie je jednou ze složek animoterapie, využívající pozitivního působení psa na člověka. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. Canisterapii lze využít u tělesně postižených, mentálně postižených, starých lidí, ale i zdravých lidí.

Tak jako ostatní animoterapie i canisterapii lze rozdělit do čtyř základních skupin:

  • AAA - tzv. společenskou činnost, kdy je pes využíván k pozvednutí kvality života klientů např. návštěvy v domově důchodců
  • AAT - tzv. terapeutická činnost se záměrem podílet se na léčbě určitého typu postižení
  • AAE tzv. vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky
  • AACR - krizová intervence za pomoci psů, při které zkušení a kvalifikovaní canisterapeuté pomáhají odbourávat stres u obětí katastrof či násilí a také záchranářů, které na nich pracují

Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, kterou lze spojit i s jinými terapiemi jako je např.muzikoterapie, arteterapie či hiporehabilitace apod.

O canisterapii jsou vedeny záznamy, jak fotografováním i pořizování video záznamů. Vše po písemném svolení klienta, rodičů nebo zákonných zástupců. Tyto materiály jsou používány jako školící materiál pro povinné školení členů Cantes o.s. Vysočina, případně k článkům o canisterapii dalšímu rozvoji v kraji Vysočina a také na naše internetové stránky. Tento postup je nutný pro informovanost o canisterapii.

(převzato ze stránek skupiny, které jsme členem a pod jejíž záštitou canisterapii provozujeme: http://cantesbynp.webnode.cz/ )

 

28.6.2017 - Den otců Žďár nad Sázavou, pořádané organizací Kopretina

  

28.5.2017 - Den dětí Bystřice nad Pernštejnem

Elettra Marconi Galibar's Monchichi a Azbelltas Real Royalty Arthur složili úspěšně canisterapeutické zkoušky ZCP1, Artur to zvládl naprosto úžasně na plný počet bodů! 🏆

23.3.2017 - canisterapie na Portimu v Novém Městě na Moravě

 

30.10.2016 - Klub v 9, Žďár nad Sázavou

19.3.2016 - Klub v 9, Žďár nad Sázavou

12.2.2016 - Mateřská škola Vláček, Haškova 14, Žďár nad Sázavou

28.11.2012 - návštěva mateřské školy v Novém městě na Moravě, reportáž a fotky zde