Canisterapie

Canisterapie

Canisterapii se věnuji od roku 2012, můj první canisterapeutický pejsek byla fenka australského ovčáka Gadget

 

  

 

Aktuálně se zaměřuji na canisterapii u seniorů, převážně imobilních, s malými pejsky - jorkšírskými teriéry.

Jejich obrovskou výhodou je praktická malá velikost a hebká srst, která nelíná.

 

 

Pokud máte o canisterapii zájem, neváhejte mě kontaktovat!

Naši pejsci rádi pomůžou všem potřebným! heart

Tel.: +420 723 892 254

E-mail: galibar@email.cz

 

4.2.2024 - Domov pro seniory Lesnov

   

4.10.2023 - Dům s pečovatelkou službou Hrotovice

 

25.8.2023 - Domov pro seniory Lesnov

    

27.7.2023 - Domov pro seniory Lesnov

   

15.7.2023 - Rodinné centrum andílci z.s.

  

14.6.2023 - Domov pro seniory Lesnov

   

28.6.2017 - Den otců Žďár nad Sázavou, pořádané organizací Kopretina

   

28.5.2017 - Den dětí Bystřice nad Pernštejnem

23.3.2017 - canisterapie na Portimu v Novém Městě na Moravě

 

2013 - 2016 - několikaletá spolupráce s Domovem se zvláštním režimem

Seniorpenzion Fit ve Žďáře nad Sázavou

 

30.10.2016 - Klub v 9, Žďár nad Sázavou

19.3.2016 - Klub v 9, Žďár nad Sázavou

12.2.2016 - Mateřská škola Vláček, Haškova 14, Žďár nad Sázavou

28.11.2012 - návštěva mateřské školy v Novém městě na Moravě

 

Canisterapie

Canisterapií se rozumí pozitivní až léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie je jednou ze složek animoterapie, využívající pozitivního působení psa na člověka. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. Canisterapii lze využít u tělesně postižených, mentálně postižených, starých lidí, ale i zdravých lidí.

Tak jako ostatní animoterapie i canisterapii lze rozdělit do čtyř základních skupin:

  • AAA - tzv. společenskou činnost, kdy je pes využíván k pozvednutí kvality života klientů např. návštěvy v domově důchodců
  • AAT - tzv. terapeutická činnost se záměrem podílet se na léčbě určitého typu postižení
  • AAE tzv. vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky
  • AACR - krizová intervence za pomoci psů, při které zkušení a kvalifikovaní canisterapeuté pomáhají odbourávat stres u obětí katastrof či násilí a také záchranářů, které na nich pracují

Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, kterou lze spojit i s jinými terapiemi jako je např.muzikoterapie, arteterapie či hiporehabilitace apod.

O canisterapii jsou vedeny záznamy, jak fotografováním i pořizování video záznamů. Vše po písemném svolení klienta, rodičů nebo zákonných zástupců. Tyto materiály jsou používány jako školící materiál pro povinné školení členů Cantes o.s. Vysočina, případně k článkům o canisterapii dalšímu rozvoji v kraji Vysočina a také na naše internetové stránky. Tento postup je nutný pro informovanost o canisterapii.